logo

Svěřte mu automatizaci vašeho procesu když..

Potýkáte se s nedostatkem lidského kapitálu.

Máte mnoho dat ukrytých v nestrukturovaných textech.

Musíte přepisovat údaje mezi systémy.

Chodí vám velké množství dotazů od zaměstnanců a zákazníků.

Ve vašich procesech je nutná interakce člověka.

Potřebujete vyhledávat informace na základě neuplných dat.

Váš proces je příliš složitý pro standardní automatizaci.

S čím X-Bot firmám už pomohl?

X-Bot Use cases

Výběr vhodného výrobku dle preferencí zákazníka

Automatické vytvoření komplexní firemní znalostní báze

Automatické generování personalizované nabídky

Automatická identifikace zákazníků podle potřeb

Vyhledávání výrobku v komplikovaných produktových rodinách

Odpovídání na volně formulované odborné dotazy zákazníků

Personalizované aktivní oslovení zákazníka podle zobrazeného obsahu webu

Vyhledávání klientských manuálů a vyhledávání v manuálech

Dynamicky generované workflow podle problému zákazníka

Vyhodnocování potřeb zákazníků

Vyhodnocování chování zákazníků na webu

Měření spokojenosti zákazníka pomocí NPS přímo v botovi

X-Bot platforma spojuje řadu technologií a kompetencí do jediného nástroje.

Jak rychle se náš X-Bot vyvíjí?

X-Bot čte a odpovídá už i na emaily (Viesmmann, LegalTech)

Orchestrátor a NLP

Integrace na GPT

X-Bot platforma používá ontologický model (BBSK, Xella)

Inteligentní search s použitím jádra X-Bota - vyhledávání s vyhodnocením relevance znalostí (ComAp)

Dotazníkový systém (Onio)

X-Bot se umí napájet na libovolný IS (BBSK)

X-Bot Live Chat (Mastersport)

Marketingové analytiky

Dynamický stromový systém vygeneruje potřebnou sadu otázek v reálném čase (Viessmann)

Migrace manuálně modelovaného kontextu konverzace (Viessmann)

Editor pro kontextuální učení virtuálního agenta, izolace znalostí botů (Viessmann)

Telemetrie a sebe-analýza bota

Viessmann řešení se umisťuje v top 5 Worldwide Viessmann awards

Externí odkazy (hyperlinky a videa) (Mastersport)

Workflow editor - statický proces (Xella)

Viessmann řešení vítězí v Microsoft AI awards

Dynamicky zadávané FAQ a manuální intentový model

Oddělení pojmů od znalostí - přidáváním znalostí se zvyšuje kvalita porozumění (Xella)

Vytvoření platformy X-Bot s vlastním znalostním editorem

Virtuální agent pro ComAp vítězí v Microsoft AI awards

Hluboký kontext a porozumění souvětím (Viessmann)

Intuitivní extrakce – podpora více intentů v jedné větě. Propojení Expertního systému s NLP. (O2 demo)

První dodaný chatbot (Comap)

Coming soon...

Automatická samokonfigurace bota podle webu

Platforma

 • Rozvinutá konverzace / konzultace (Hluboký kontext)
 • Diagnostika - aktivní řešení problému zákazníka
 • Klasifikace témat
 • Generování dokumentů
 • Řešení problému (troubleshooting)
 • Callback
 • Navigace na webu
 • Sbírání dat (dotazníky, wizardy)
 • FAQs odpovědi
 • Stromové odpovědi
 • Identifikace uživatele
 • Personalizace zákazníka
 • Inteligentní vyhledávání
 • RPA (bot vykoná úkon)
 • Asynchronní komunikace
 • FAQs editor
 • Dialogue-Flow editor
 • Dashboard
 • Sledování trendů
 • Vyhodnocování KPIs
 • Přehledy
 • V dokumentech
 • Na webu
 • Angličtina
 • Slovenština
 • Čeština
 • Většina EU jazyků
 • Pochopení hlubokému kontextu (inteligentní interpretace minulých údajů)
 • Porozumění komplikovanému souvětí
 • Intuitivní extrakce (predikce budoucích otázek)
 • Co-working operátorů
 • Řízení konverzací a tiketů
 • Přehledy a statistiky aktivit
 • Historie uživatele (přehled návštěv)
 • Vkládání obrázků (Clipboard)
 • Stylizování textu (odstavce)
 • Správa off-line konverzací
 • Propojení s X-Bottem
 • Inteligentní vyhledávání a zpracovávání textu
 • FAQs odpovědi
 • Dispatcher (klasifikace e-mailů)
 • Předfiltr e-mailů
ChatBot
features
Self-service
inteligentní
vyhledávání
Přirozené
rozpoznávání
jazyka
(NLU):
Inteligentní
rozpoznání
významu
textu:
Live
chat
features:
Mailbot
features:
logoxolution@xolution.sk

Štefánikova 20, Košice

Na Strži 2102/61a, Praha

IČO: 36 205 338

linkedin