logo

Zverte mu automatizáciu vášho procesu keď..

Potýkate sa s nedostatkom ľudského kapitálu.

Máte veľa dát ukrytých v neštrukturovaných textoch.

Musíte prepisovať údaje medzi systémami.

Chodí vám veľké množstvo dotazov od zamestnancov a zákazníkov.

Vo vašich procesoch je nutná interakcia človeka.

Potrebujete vyhľadávať informácie na základe neuplných dát.

Váš proces je príliš zložitý pre štandardnú automatizáciu.

S čím X-Bot firmám už pomohol?

X-Bot Use cases

Výber vhodného výrobku podľa preferencií zákazníka

Automatické vytvorenie komplexnej firemnej znalostnej bázy

Automatické generovanie personalizovanej ponuky

Automatická identifikácia zákazníkov podľa potrieb

Vyhľadávanie výrobku v komplikovaných produktových rodinách

Odpovedanie na voľne formulované odborné otázky zákazníkov

Personalizované aktívne oslovenie zákazníka podľa zobrazeného obsahu webu

Vyhľadávanie klientských manuálov a vyhľadávanie v manuáloch

Dynamicky generované workflow podľa problému zákazníka

Vyhodnocovanie potrieb zákazníkov

Vyhodnocovanie správania zákazníkov na webe

Meranie spokojnosti zákazníka pomocou NPS priamo v botovi

X-Bot platforma spája množstvo technológií a kompetencií do jediného nástroja.

Ako rýchlo sa náš X-Bot vyvíja?

X-Bot číta a odpovedá už aj na emaily (Viesmmann, LegalTech)

Orchestrátor a NLP

Integrácia na GPT

X-Bot platforma používa ontologický model (BBSK, Xella)

Inteligentný search s použitím jadra X-Bota - vyhľadávanie s vyhodnotením relevancie znalostí (ComAp)

Dotazníkový systém (Onio)

X-Bot sa vie napájať na ľubovoľný IS (BBSK)

X-Bot Live Chat (Mastersport)

Marketingové analytiky

Dynamický stromový systém vygeneruje potrebnú sadu otázok v reálnom čase (Viessmann)

Migrácia manuálne modelovaného kontextu konverzácie (Viessmann)

Editor pre kontextuálne učenie virtuálneho agenta, izolácia znalostí botov (Viessmann)

Telemetria a seba-analýza bota

Viessmann riešenie sa umiestňuje v top 5 Worldwide Viessmann awards

Externé odkazy (hyperlinky a videá) (Mastersport)

Workflow editor - statický proces (Xella)

Viessmann riešenie víťazí v Microsoft AI awards

Dynamicky zadávané FAQ a manuálny intentový model

Oddelenie pojmov od znalostí - pridávaním znalostí sa zvyšuje kvalita porozumenia (Xella)

Vytvorenie platformy X-Bot s vlastným znalostným editorom

Virtuálny agent pre ComAp víťazí v Microsoft AI awards

Hlboký kontext a porozumenie súvetiam (Viessmann)

Intuitívna extrakcia - podpora viacerých intentov v jednej vete. Prepojenie Expertného systému s NLP. (O2 demo)

Prvý dodaný chatbot (Comap)

Coming soon...

Automatická samokonfiguracia bota podľa webu

Platforma

 • Rozvinutá konverzácia / konzultácie (hlboký kontext)
 • Diagnostika - aktívne riešenie problému zákazníka
 • Klasifikácia tém
 • Generovanie dokumentov
 • Riešenie problému (troubleshooting)
 • Callback
 • Navigácia na webe
 • Zbieranie dát (dotazníky, wizardy)
 • FAQs odpovede
 • Stromové odpovede
 • Identifikácia užívateľa
 • Personalizácia zákazníka
 • Inteligentné vyhľadávanie
 • RPA (bot vykoná úkon)
 • Asynchrónna komunikácia
 • FAQs editor
 • Dialogue-Flow editor
 • Dashboard
 • Sledovanie trendov
 • Vyhodnocovanie KPIs
 • Štatistické prehľady
 • v dokumentoch
 • na webe
 • Angličtina
 • Slovenčina
 • Čeština
 • Väčšina EU jazykov
 • Pochopenie hlbokému kontextu (inteligentná interpretácia minulých údajov)
 • Porozumenie komplikovanému súvetiu
 • Intuitívna extrakcia (predikcia budúcich otázok)
 • Co-working operátorov
 • Manažovanie konverzácií a tiketov
 • Prehľady a štatistiky aktivít
 • História užívateľa (prehľad návštev)
 • Vkladanie obrázkov (Clipboard)
 • Štylizovanie textu (odstavce)
 • Správa off-line konverzácií
 • Prepojenie s X-Botom
 • Inteligentné vyhľadávanie a spracovávanie textu
 • FAQs odpovede
 • Dispatcher (klasifikácia mailov)
 • Predfilter e-mailov
ChatBot
features
Self-service
Inteligentné
vyhľadávanie
Prirodzené
rozpoznávanie
jazyka
(NLU):
Inteligentné
rozpoznanie
významu
textu:
Live
chat
features:
Mailbot
features:
logoxolution@xolution.sk

Štefánikova 20, Košice

Na Strži 2102/61a, Praha

IČO: 36 205 338

linkedin