Viessmann

Svetový výrobca prémiovej vykurovacej a chladiacej techniky

Zvýšenie efektivity procesu vyhľadávania produktových parametrov o 70%.
40% automatizácia lead gen zákazníckeho procesu.
„Virtuálny agent od Xolution šetrí čas našich ľudí a zvyšuje kvalitu komunikácie s našimi zákazníkmi. Zvyšuje tak konkurencieschopnosť celej spoločnosti.“

Miroslav Janda, Generálny riaditeľ Viessmann Slovensko

VÝZVA

Viessmann chcel umožniť zákazníkom a partnerom vyhľadávať v produktoch podľa čiastočných, alebo úplne chýbajúcich dát. Zároveň mal X-Bot uľaviť technikom od otázok, ktoré majú len administratívny charakter a zdržujú ich od odbornej práce. Z obchodného pohľadu chcel Viessmann udržať zákazníkov na webovej stránke a zabezpečiť kvalifikáciu leadov tak, aby ponuky reagovali na špecifické požiadavky zákazníkov. Spoločnosť chcela inovovať a začať budovať kompetencie na progresívnych technológiách.

RIEŠENIE

X-Bota sme naučili poskytovať informácie o servisovaní produktov a pomáhať zákazníkom spoločnosti orientovať sa v komplexnej produktovej ponuke. Zautomatizovali sme back office procesy pri spracovaní leadov. Pre technikov sme X-Bot zintegrovali na Whatsapp, kde im poskytuje informácie priamo v teréne. X-Bot na webe pomáha s kvalifikáciou zákazníckych potrieb a so zberom leadov. Na špeciálnej landing page spoločnosti sa stal konzultantom pre oblasť dotácií.

Odpovedá na

200+ FAQs otázok zákazníkov Viessmann

Rozumie

5000+ alternatívnym formuláciám otázok

Bot manažér umožňuje

jednoduchý tréning ďalších otázok

Výsledky

25 000

krát za mesiac ponúkne X-Bot zákazníkom asistenciu

1 000

zákazníkom mesačne X-Bot pomôže vyriešiť otázku

40 %

zákazníkov vďaka X-Botovi zanechá kontakt

Parametre

Interaktívna mapa znalostí

Hlboký kontext pri konverzácii

Dynamický stromový systém

- vygeneruje potrebnú sadu otázok v reálnom čase

Izolácia znalostí

pre jednotlivé témy

Vyhľadávanie klientských manuálov

/ vyhľadávanie v manuáloch

Dynamicky generované workflow

podľa typu problému zákazníka

Zaujímavý fakt

Mimoriadnosť riešenia X-Bota dokladá aj to, že bol tento produkt ocenený v medzinárodnej súťaži Viessmann Awards, a taktiež získal Microsoft Awards za rok 2021!

Čo povedal klient

„Naším cieľom je vytvárať životný priestor pre budúce generácie a X-Bot sa v tomto snažení stal plnohodnotným členom našej Viessmann rodiny na Slovensku. Dokáže nám uľaviť od množstva práce. Jeho úspechy nás presviedčajú, že X-Bot je pre nás tá správna cesta.“

Tomáš Matušovič, Product Manager and support for digital products, Viessmann s.r.o.

Máte záujem?

linkedin

Contact us

Please leave a message and we will get in touch.

Please enter valid e-mail address

Thank you!

We will contact you shortly!